Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ПАРТНЬОРИ

Компанията работи със свои представители в цялата страна

  • Държавни институции

  • Неправителствени организации

  • Адвокатски дружества

  • Вещи лица и други специалисти

  • Нотариални кантори

  • Съдебни изпълнители

  • Агенций за недвижими имоти