Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

КЛИЕНТИ

Наши клиенти са министерства, държавни агенции и комисии, областни и общински администрации, дирекции, управления и други правителствени структури.

Изготвяме експертизи за съдебната система, оценки за агенция по вписвания, национална агенция по приходи, търговски банки, застрахователи, неправителствени организации, асоциации, сдружения.

Нашите експертни оценки се ползват от физически и юридически лица, организации и фирми от страната и чужбина.


ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  ЗА  ФИЗИЧЕСКИ  И  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА

  • Физически и юридически лица

  • Български и международни компании

  • Кредитни консултанти

  • Инвестиционни фондове

  • Адвокатски дружества

  • Нотариални кантори

  • Агенций за недвижими имоти

  • Счетоводни кантори

  • Съдебни изпълнители

  • Търговски дружества