Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

КОНТАКТИ

ЕКСИОР ЕООД

Управител

Костадин Генев


Лицензиран и сертифициран оценител на

земеделски земи, трайни насаждения,

урегулирани поземлени имоти, сгради,

машини и съоръжения,

търговски предприятия и вземания.


* Член на Камарата на независимите оценители в България.

* Вписан в публичният регистър на независимите оценители.


гр.Пловдив

ул.”Асен Христофоров” № 16

Моб.: 0899 820 004

Моб.: 0888 820 006

Електронна поща: aktivi (at) eksior.com

Web: www.eksior.com

Web: www.genev.bg

Web: www.loans.bg

Web: www.aktivi.bg

Web: www.ocenka.bg

Web: www.ocenitel.com


Изпращайте вашите коментари и препоръки.


ВАЖНО:  Сигурността на информация, изпратена по електронен път не може да бъде гарантирана и би могла да бъде използвана от трети страни. Поради тази причина, не е желателно ползването на електронната поща, за изпращане на съобщения, които съдържат поверителна информация или бизнес сделки.