Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ЗА НАС

“ЕКСИОР” ЕООД е компания, специализирана в консултантските услуги, главно в областта на оценяването на активи и финансовото консултиране.  Основен предмет на дейност е изготвяне на независими експертни оценки на активи на територията на цялата страна.

Дружеството притежава сертификат рег.№ 901400058 за оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България, съгласно закона за независимите оценители и предлага на своите клиенти пълния спектър от услуги в сверата на оценяването на активи.

“ЕКСИОР” ЕООД работи с висококвалифицирани и доказани оценители с богат професионален опит в оценяването на активи в цялата страна и предлага на своите клиенти консултантски услуги с високо качество.

Наши клиенти са министерства, държавни агенции и комисии, областни и общински администрации, дирекции, управления и други правителствени структури в страната. Изготвяме експертизи за съдебната система, агенция по вписвания, търговски регистър, Национална агенция за приходите и др.

Изготвяме оценки за търговски банки, застрахователни и лизингови компании, асоциации, сдружения, неправителствени организации и др.

Нашите независими експертни оценки на активи се ползват от физически и юридически лица, организации и фирми от страната и чужбина.