Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

МЕЖДУНАРОДНИ

ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ

МЕЖДУНАРОДНИ  ОРГАНИЗАЦИИ

  • Американска агенция за международно развитие – www.ewmi-bg.com

  • Европейска асоциация на оценителите – www.tegova.org

  • Кралски институт на регистрираните оценители – www.rics.org

  • Международен комитет за оценителски стандарти – www.ivsc.org

  • Международна Актюерска Асоциация – www.actuaries.org

  • Световна организация за интелектуална собственост – www.wipo.int

  • Център на Република България в Москва – www.cprb.ru

МЕЖДУНАРОДНИ  ФИНАНСОВИ  ИНСТИТУЦИИ