Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ПАМЕТНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА


 • Оценки на паметници на културата

 • Недвижими имоти паметници на културата

 • Антични комплекси , музей , църкви , параклиси и др.

 • Археологически находки и други културни ценности

 • Паметници от национално , европейско и световно значение

 • Антични библиотеки , паметници от ансамблово значение и др.

 • Обслужващи и обществени сгради паметници на културата

 • Сгради с култово и религиозно предназначение

 • Изследвания на антични предмети по европейски стандарти

 1. Списък на паметници на културата - РЕЗЕРВАТИ

 2. Списък на паметници на културата - ВРАЦА

 3. Списък на паметници на културата - ВИДИН

 4. Списък на паметници на културата - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 5. Списък на паметници на културата - ВАРНА

 6. Списък на паметници на културата - ТЪРГОВИЩЕ

 7. Списък на паметници на културата - СТАРА ЗАГОРА

 8. Списък на паметници на културата - СОФИЯ ОБЛАСТ

 9. Списък на паметници на културата - СОФИЯ ГРАД

 10. Списък на паметници на културата - СМОЛЯН

 11. Списък на паметници на културата - СЛИВЕН

 12. Списък на паметници на културата - СИЛИСТРА

 13. Списък на паметници на културата - ШУМЕН

 14. Списък на паметници на културата - РУСЕ

 15. Списък на паметници на културата - РАЗГРАД

 16. Списък на паметници на културата - ПЛОВДИВ

 17. Списък на паметници на културата - ПЛЕВЕН

 18. Списък на паметници на културата - ПЕРНИК

 19. Списък на паметници на културата - ПАЗАРДЖИК

 20. Списък на паметници на културата - МОНТАНА

 21. Списък на паметници на културата - ЛОВЕЧ

 22. Списък на паметници на културата - КЮСТЕНДИЛ

 23. Списък на паметници на културата - КЪРДЖАЛИ

 24. Списък на паметници на културата - ЯМБОЛ

 25. Списък на паметници на културата - ХАСКОВО

 26. Списък на паметници на културата - ГАБРОВО

 27. Списък на паметници на културата - ДОБРИЧ

 28. Списък на паметници на културата - БУРГАС

 29. Списък на паметници на културата - БЛАГОЕВГРАД

 30. Регистър на лицата по чл.165, ал.1 от Закона за културното наследство

 31. Регистър на експертите по чл.96, ал.4 от Закона за културното наследство