Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ


 • Овощни култури и овощни маточни насаждения

 • Плодоволечебни растения, хмел, черници, маточни насаждения и др.

 • Южни култури и маточни насаждения

 • Лозя, асми и лозови маточници

 • Розови, лавандулови и шипкови насаждения

 • Декоративна растителност

 • Лечебни и билкови растения

 • Многогодишни треви и тревни насажедния

 • Ландшафт и трайно озеленени площи


 • Оценки на проекти за алтернативно земеделие

 • Оценки на разходите по създаване на трайни насаждения

 • Експертни анализи за разработка и развитие на насаждения

FOTO - WEB (11)