Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ГОРИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  ГОРСКИ  ТЕРИТОРИИ


ОЦЕНКИ  НА  ГОРИ

 • Дървопроизводителни гори

 • Защитни гори

 • Рекреационни гори

 • Иглолистни гори

 • Широколистни гори

 • Естествени горски екосистеми

 • Искуствено създадени гори / плантаций /

 • Други горски територии

ОЦЕНКИ  НА  ГОРСКИ  ЗЕМИ

 • Горски поляни

 • Горски имоти

 • Горски земи заети от храсти

 • Скалисти горски територии

 • Резервати в горски територии

 • Други горски имоти