Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ЦЕНИ НА УСЛУГИ

ХОНОРАРИ  ЗА  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ

Оценявани активи

Такси

I. ЗЕМИ:

Земеделски земи 120 – 180 лв., по дог.
Урегулирани поземлени имоти 120 – 180 лв., по дог.
УПИ – с право на строеж, надстрояване и пристрояване до 500 м2 = 120 – 240 лв. над 500 м2 по дог.
УПИ – с инвестиционен проект с разрешение за строеж на м2 от разрешеното РЗП на сградата,в зависимост от проекта, по дог.
Право на преминаване, прокарване по дог.
Оценки на обезщетения за сервитути по дог.

II. СГРАДИ:

Жилищни площи В зависимост от РЗП, по дог.
Апартамент с таван /изба 120 – 180 лв., по дог.
Апартамент с прилежащ гараж 120 – 180 лв., по дог.
Къща с двор 150 – 240 лв., по дог.
Ателие / работно помещение 80 – 120 лв., по дог.
Таванско / складово помещение 80 – 100 лв., по дог.
Гаражнадземен, подземен и др. 60 – 100 лв., по дог.
Паркоместо – надземно и подземно. 60 – 80 лв., по дог.
Право на строеж, надстрояване и пристрояване до 500 м2 = 120 – 340 лв.,  над 500 м2 по дог.
Търговски площи: магазин, кафене, сладкарница, ресторант, и др. до 100 м2 = 150 – 340 лв.  над 100 м2, по дог.
Хотел, бензиностанция и др. В зависимост от РЗП, по дог.
Административни площи: офиси и др. до 100 м2 = 150 – 340 лв.  над 120 м2, по дог.
Складови и промишлени площи до 500 м2 = 150 - 500 лв.  над 500 м2 РЗП, по дог.
Инвестиционни проекти 0,01 – 0,10 % от стойността на проекта и от разрешеното РЗП, по дог.
Количествено – стойностни сметки В зависимост от РЗП, по дог.
Таблици за площообразуване В зависимост от РЗП,  0,20 – 0,60 лв./м2, по дог.
Замерване на застроена площ В зависимост от РЗП, по дог.
Оценки на сгради в строеж В зависимост от РЗП, по дог.
III. МАШИНИ  И  СЪОРЪЖЕНИЯ:

Леки автомобили 40 – 80 лв./ бр., по дог.
Товарни автомобили 40 – 80 лв./ бр., по дог.
Селскостопански машини 40 – 80 лв./ бр., по дог.
Прикачен инвентар 40 – 80 лв./ бр., по дог.
Плавателни съдове 300 – 1200 лв./ бр., по дог.
Летателни апарати 500 – 1200 лв./ бр., по дог.
Машини и съоръжения за вторични суровини и резервни части В зависимост от оценяваните активи,по договаряне
Отделни машини по инв. опис 10 – 30 лв./ за брой, по договаряне
Поточни линии за производство В зависимост от активите, по дог.
Движими вещи: оборудване, стопански инвентар, компюти и др. Процент 0,01 – 0,10 % , в зависимост от стойността и броя на активите, по дог.

IV. ТЪРГОВСКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ И  ВЗЕМАНИЯ:

Търговски предприятия В зависимост от активите, по дог.
Вземания от клиенти и заеми В зависимост от активите, по дог.

V. ДРУГИ ОЦЕНКИ  И  УСЛУГИ:

Оценки за наеми на имоти до 200 м2 = 120 – 240 лв.   над 200 м2, по дог.
Оценки за кредити В зависимост от активите, по дог.
Оценки за апортни вноски В зависимост от активите, по дог.
Общински оценки Съгласно тарифа на общината
Застрахователни оценки В зависимост от активите, по дог.
Данъчни оценки на активи за НАП В зависимост от активите, по дог.
Съдебни експертизи на активи В зависимост от активите, по дог.
Счетоводни оценки на активи В зависимост от активите, по дог.
Актуализация на оценка до 6 месеца от първоначален доклад Без промяна на състоянието на активите  50 % от първоначалния хонорар
При промяна на състоянието на активите 70–100 % от първоначалния хонорар
Предварителна преценка без оглед До 1/2 час 30 лв., До 1 час 50 лв.,над 1 час по дог.
Предварителен оглед на активи В зависимост от местоположението на оценяваните активи, по дог., мин.50 лв.


*** За оценки на активи извън посочените по-горе – цени по договаряне.
* Отстъпки при възлагане на оценка на група еднотипни активи. ** Отстъпки при възлагане на втора оценка от един клиент в рамките до 6 месеца

*** Отстъпки за огледи и оценки на активи за постоянни клиенти.