Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ОЦЕНИТЕЛИ

ОЦЕНИТЕЛИ  НА  АКТИВИ В  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 • Публичен регистър на независимите оценители в България

 • Регистърът се поддържа в Камарата на независимите оценители


ОЦЕНИТЕЛИ  НА  ПЕМЕТНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА

 • Регистър на експерти по закона за културното наследство.

 • Регистърът е публичен и се поддържа в Министерство на културата.

 • Дирекция “Културно наследство”.

 • Отдел “Музейна дейност и изобразителни изкуства”


ОЦЕНИТЕЛИ  КЪМ  ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

 • Регистърът е публичен и се поддържа в Община Пловдив.

 • Дирекция “Общинска собственост”.


ОЦЕНИТЕЛИ  КЪМ  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА

 • Регистърът е публичен и се поддържа в Столична община.

 • Електронна община – Публични регистри.


ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ  АГЕНЦИЯ  ПО  ВПИСВАНИЯТА – Търговски регистър

 • Регистърът е публичен и се поддържа в Търговски регистър.

ВЕЩИ ЛИЦА  КЪМ  СЪДЕБНАТА  СИСТЕМА

ОЦЕНИТЕЛИ  КЪМ  НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ЗА  ПРИХОДИТЕ


ОЦЕНИТЕЛИТЕ   ПО   СВЕТА