Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ПРОЦЕДУРИ

ПРОЦЕДУРИ  И  РЪКОВОДСТВА  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  АКТИВИ


  • РЕЧНИК ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА АКТИВИ
  • КАТАЛОГ НА ДОКУМЕНТИТЕ
  • КАТАЛОГ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ
  • КАТАЛОГ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ НА АКТИВИ
  • РЪКОВОДСТВО  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  АКТИВИ