Eксиор – Експертни оценки на активи – Eksior

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ  НА  АКТИВИ  ЗА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ  ЦЕЛИ


 • Експертни оценки на активи за застрахователни цели.

 • Експертизи при застрахователни спорове и регресни искове.

 • Застрахователни оценки на недвижими имоти.

 • Застрахователни оценки на машини и съоръжения.

 • Застрахователни оценки на моторни превозни средства.

 • Застрахователни оценки на специализирано оборудване.

 • Експертни оценки за определяне стойността на специални МПС.

 • Оценки при прехвърляне на застраховани активи.

 • Автотехнически експертизи на МПС за оценки на щети.

 • Експертни оценки при продажба на МПС на търг.

 • Експертни оценки при бракуване на автомобили.

 • Оценки при продажби на лични или служебни МПС.

 • Удостоверяване на технически показатели на МПС.

 • Установяване на тотална щета и бракуване на МПС.

 • Определяне на разходите за ремонт на транспортни средства.

 • Оценка на разходите за възстановяване на повредени имоти.